KAM INVESTOVAT? A PROČ VLASTNĚ?

investujte chytře pro pohodovou budoucnost

Peníze na účtech bank ztrácejí každým dnem hodnotu díky plíživé a nenápadné inflaci. Ta byla v uplynulém roce 2019 celých 2,5 %. Co to znamená? Kdo neinvestoval své prostředky s čistým výnosem alespoň v této výši, prodělal. Co tedy s penězi dělat? Chytří lidé své peníze investují. Možností kam peníze vložit je více. Provedeme vás jimi a poradíme, s čím jako začínající investor začít.

Akcie, podílové fondy, nebo dluhopisy?

Pokud nemáte čas nebo chuť trávit dny analýzami trhů a čtením firemních dokumentů (nutné pro bezpečné investování do akcií nebo forexu), nabízejí se vám prakticky jen dvě možnosti. Podílové fondy a dluhopisy. Oba vás dostanou směrem k potřebným výnosům, cesta k nim však bude v obou případech rozdílná. Na následujících řádcích si představíme hlavní rozdíly a celkové výhody či nevýhody obou investičních instrumentů.

Podílové fondy

Investicí do podílového fondu investujete společně s řadou dalších investorů do rozsáhlého majetkového portfolia (cenných papírů) spravovaného profesionály. Pokud hodnota držených cenných papírů roste, zhodnocuje se i majetek fondu a uskutečněná investice díky tomu roste. A celkový zisk pro vás se samozřejmě zvyšuje. Tato mince má však dvě strany. Pokud tedy hodnota držených cenných papírů vlivem špatné správy nebo vlivem tržních mechanismů klesne, ztrácí na hodnotě i provedená investice a její výnos se snižuje. Krajní situací může být i ztráta, protože výnosy nejsou v podílových fondech nijak garantovány. Podílové fondy zveřejňují zpravidla dvě informace týkající se výnosů. Historický vývoj zhodnocení a odhadovaný výnos, který není předem nijak pevně stanovený. Ani na jednu ze zmíněných hodnot by se neměl investor zcela spoléhat. Odhad fondu nemusí být přesný a historické výsledky se nemusejí opakovat.

„Výnosy nejsou v podílových fondech nijak garantovány. Krajní situací může být i ztráta.

Pak je tu druhý problém. Poplatky. Do podílových fondů zpravidla nemůžete investovat „jen tak.“ Musíte zaplatit vstupní poplatek. Poplatku se pak nevyhnete ani v případě, když budete nějakou část podílových jednotek prodat. Mimo tyto dva druhy poplatků pak ještě platíte za správu portfolia a výkonnostní poplatek. Oba typy jsou sice, na rozdíl od prvních dvou jmenovaných, již zahrnuté do odhadů, ve výsledku vás však vždy nepříjemně překvapí, pokud na ně neustále nemyslíte.

Dluhopisy

Vaší druhou možností je dluhopis. Je to cenný papír, který na rozdíl od akcií či podílů ve fondech zajišťuje jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku a ten se za to zavazuje, že vám bude v předem domluveném termínu platit úroky, a to až do konce jejich platnosti. Po uplynutí této doby dostane investor zpět i to, za co dluhopisy koupil, plus předem stanovené fixní úroky.

„Dluhopis je cenný papír, který majiteli zajišťuje jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku

Dluhopisy typicky emituje stát, kraj, obec nebo obchodní korporace (tzv. podnikové/korporátní dluhopisy). Může je ale vydávat i jakákoliv fyzická osoba. Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od České národní banky nebo velikost emise do 1 mil Euro. Právě podniková forma dluhopisů je pro investory nejvíce zajímavá. Nabízí totiž řádově vyšší výnosy, než ty vydávané institucemi státní správy. Jak dluhopisy firem obstojí vůči podílovým fondům?

Srovnání podnikových dluhopisů a podílových fondů

Výhody investice do dluhopisů

Oba druhy investic mají své výhody a nevýhody. Obecně tak rozhodně nelze říci, která varianta je lepší. Vzhledem k vyšší likviditě vložených prostředků a přímočařejšímu výpočtu výnosnosti investice však pro začínající investory doporučujeme spíše investice do podnikových dluhopisů. Absence nejistoty a poplatků je ve světě investic velmi vzácný ale o to více pohodlný luxus. Pevný výnos a vklad dluhopisu vás také ve výsledku ochrání před neuváženým přihazováním dodatečných vkladů, ke kterému u podílových fondů často dochází při změně prognóz vývoje trhu.